Fall 2019 CG - Embracing Her Journey (Yuting Liao, Soren Marin, Estefani Maique)